Category

Design

Dünyanın Tasarım Buluşmaları

Tasarımı yaşam biçimi haline getirebilmiş bir çok insan dünyanın farklı yerlerindeki tasarımcıları anlamak, nasıl bir yaklaşıma sahip olduklarına tanık olmak için tasarım buluşmalarına ve etkinliklerine katılıyor. Her şehrin yaratıcı endüstrilerde çalışan profesyonelleri kendi yaklaşımlarını, eğilimlerini ve bakış açılarını dünyaya anlatmak için bu buluşmaları uluslararası hale getiriyorlar. Dünyada bunu bir turizm geliri olan gören şehirlerde var…

Read More

Tasarımı Merkeze Koymak

Günümüzün en çok tartışılan konularından bir tanesi; Design Thinking. Kavram olarak dosdoğru çevirmek mümkün olmasa da “tasarım odaklı düşünmek, strateji üretmek” denilebilir. Biraz derinleştirmemiz gerekirse; tasarım süreçlerinin, karşılaşılabilecek sorunlara karşı kullanılması, tasarımın yalnızca ortaya bir ürün koyma biçimi olarak değil aynı zamanda işletmenin damarlarında bulunan tıkanıklıklara bir ilaç haline getirilmesi bir çözüm üretme biçimi olarak…

Read More